Vi er specialister i at fjerne skimmel og andre bakterier fra anlæggene

Home » Ventilation

Ventilation

KRS sørger for ren luft
godt for helbredet og økonomien

Beskidte eller ødelagte ventilationsanlæg kan medføre skimmel- svamp, sygdom og højt sygefravær – og et alt for højt forbrug af strøm. Der kan være mange penge at spare ved at holde kanaler og motorer ved lige.

KRS har mange års erfaring med at rense ventilationssystemer og råder over specialgrej til selv meget komplicerede opgaver. Vi er specialister i at fjerne skimmel og andre bakterier fra anlæggene.

Sådan arbejder KRS

  • Med foto dokumenterer ansatte hos KRS de opgaver, de udfører på utilgængelige steder.
  • KRS aflægger løbende rapport undervejs i arbejdet, så i hele tiden kan følge projektet.
  • Medarbejdere i KRS er altid iført logo-tøj og id-kort.

Service fra KRS omfatter blandt andet:

Rensning af kanaler

Især i ældre etageejendomme med- fører beskidte aftrækningskanaler høj fugtighed i lejlighederne. KRS har ekspertise i at rense kanalerne.

Forsegling af kanaler

Isoleringsmaterialer fra ventilations- systemer kan medføre irritation i luftveje, slimhinder og øjne. KRS har ekspertise i at forsegle det generende materiale.

KRS fjerner lugtgener

KRS isolerer lugtegener i restauran- ter, efter brandskader, fra kloakker og ventilationskanaler.

 

Udskiftning af kuglelejer

KRS har udviklet sin egen metode til

at udskifte kuglelejer, uden at motoren til ventilationssystemet skal afmonteres. Udskiftning af kuglelejer forlæn- ger systemets levetid.

Sikring mod fugle

Duer og alliker bygger ofte reder i hætterne til aftrækskanalerne på større ejendomme. Rederne sviner, og der er fare for nedfald i køkkener- ne. KRS monterer værn, der holder fuglene væk

 

Kanal før rensning

Kanal efter rensning

Er du interesseret? Så kontakt os

Få et tilbud Kontaktinfo