Vision

  • KRS ønsker at være en ansvarlig virksomhed i alle forhold
  • KRS vil bevise at medarbejderne og ledelsen sammen kan skabe solide økonomiske resultater over gennemsnittet for en middelstor servicevirksomhed ved at arbejde med udpræget respekt for både kunder og kollegaer, en flad organisation og gode medarbejderforhold.
  • KRS vil bevise at arbejdsglæde, socialt ansvar og solide økonomiske resultater ikke er hinandens modsætninger.
  • KRS vil arbejde for langevarige kundeforhold ved at være i tæt dialog med kunderne og straks at handle ved behov.
  • KRS ønsker at være deltager i alle gensidigt respektfulde samarbejder.

Er du interesseret? Så kontakt os

Få et tilbud Kontaktinfo